Juridisk

JURIDISK

Innholdsfortegnelse

VILKÅR OG BETINGELSER

Disse vilkårene og betingelsene beskriver reglene og forskriftene for bruk av Viaplus TVs nettsted, som ligger på adressen www.viaplustv.com. Ved å gå inn på dette nettstedet antar vi at du godtar disse vilkårene og betingelsene i sin helhet. Hvis du er uenig i disse vilkårene, vennligst ikke bruk dette nettstedet.

Lisens til å bruke nettstedet

Med mindre annet er oppgitt, eier Viaplus TV og/eller dets lisensgivere de immaterielle rettighetene til nettstedet og materialet på nettstedet. Med forbehold om lisensen nedenfor, er alle disse immaterielle rettighetene forbeholdt. Du kan se, laste ned og skrive ut sider fra nettstedet til eget personlig bruk, med de begrensninger som er angitt i disse vilkårene.

Akseptabel bruk

Du må ikke bruke dette nettstedet på noen måte som forårsaker, eller kan forårsake, skade på nettstedet eller svekkelse av tilgjengeligheten eller tilgjengeligheten til nettstedet, eller på noen måte som er ulovlig, ulovlig, bedragersk eller skadelig, eller i forbindelse med noe ulovlig, ulovlig, bedragersk eller skadelig formål eller aktivitet.

Betaling og abonnement

Viaplus TV tilbyr IPTV-tjenester på abonnementsbasis. Brukerne kan velge å abonnere i 1, 3, 6 eller 12 måneder ved å foreta en engangsbetaling for den valgte abonnementsperioden. Abonnementsavgiften refunderes ikke, og Viaplus TV forbeholder seg retten til å avslutte eller suspendere abonnementet uten varsel eller refusjon.

Innhold

Viaplus TV tilbyr tilgang til direktesendte sportsbegivenheter, direktesendt TV, filmer og TV-serier gjennom sin IPTV-tjeneste. Viaplus TV er ikke ansvarlig for innholdet som tilbys gjennom tjenesten, og brukerne samtykker i å få tilgang til innholdet på egen risiko.

Ansvarsfraskrivelse for garantier

Nettstedet og tjenestene som leveres av Viaplus TV, leveres "som de er" uten noen form for garantier, verken uttrykkelige eller underforståtte. Viaplus TV gir ingen erklæringer eller garantier i forbindelse med nettstedet eller informasjonen og materialet på nettstedet.

Ansvarsbegrensninger

Viaplus TV er ikke ansvarlig overfor deg i forbindelse med innholdet på, eller bruken av, eller på annen måte i forbindelse med dette nettstedet:

  • for indirekte, spesielle eller følgeskader;
  • for eventuelle forretningstap, tap av inntekter, inntekter, fortjeneste eller forventede besparelser;
  • for tap av eller skade på goodwill eller omdømme, eller
  • for eventuelle tap som oppstår som følge av en eller flere hendelser utenfor vår rimelige kontroll.

Erstatning

Du samtykker i å holde Viaplus TV og dets tilknyttede selskaper, ansatte, agenter, partnere og lisensgivere skadesløse fra ethvert krav eller krav, inkludert rimelige advokatsalærer, fra en tredjepart på grunn av eller som følge av din bruk av nettstedet eller tjenester levert av Viaplus TV.

Endring og avslutning

Viaplus TV forbeholder seg retten til å endre eller avslutte nettstedet eller tjenester levert av Viaplus TV uansett årsak, uten varsel eller ansvar overfor deg.

Gjeldende rett og jurisdiksjon

Disse vilkårene og betingelsene reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i den staten der Viaplus TV har sitt hovedkontor.

Tilgjengelighet og ansvar for innhold

Viaplus TV tilbyr direktesendte sportsbegivenheter, direktesendt TV, filmer og TV-serier. Vi kan imidlertid ikke garantere at innholdet er tilgjengelig til enhver tid. Vi er ikke ansvarlige for innholdet, og vi verken eier eller hoster noe innhold på våre servere. Innholdet leveres av tredjepartsleverandører, og vi har ingen kontroll over det.

Forbudt bruk

Det er forbudt å bruke tjenestene våre til ulovlige eller uautoriserte formål. Du kan ikke bruke tjenestene våre til å krenke andres rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter. Du kan ikke distribuere, overføre eller laste opp innhold som er ulovlig, skadelig, truende, krenkende, trakasserende, ærekrenkende, vulgært, uanstendig eller krenkende for andres privatliv.

Opphør av tjenesten

Viaplus TV forbeholder seg retten til å avslutte eller suspendere din tilgang til våre tjenester når som helst uten varsel. Vi kan gjøre dette uten ansvar overfor deg eller noen tredjepart, uansett årsak, inkludert, men ikke begrenset til, brudd på disse vilkårene.

Ansvarsfraskrivelse for garantier

Viaplus TV leverer våre tjenester "som de er" og "som tilgjengelig". Vi garanterer ikke at tjenestene våre vil være uavbrutt eller feilfrie. Vi gir ingen garantier for kvaliteten, nøyaktigheten, påliteligheten eller egnetheten til innholdet eller tjenestene som leveres av tredjepartsleverandører.

Begrensning av ansvar

Viaplus TV er ikke ansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgeskader som følge av bruk eller manglende evne til å bruke våre tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, skader for tap av fortjeneste, goodwill, bruk, data eller andre immaterielle tap. Du samtykker i å holde oss skadesløse for alle krav, fordringer, forpliktelser, skader og utgifter som oppstår som følge av din bruk av våre tjenester.

Ved å bruke tjenestene våre godtar du disse vilkårene og betingelsene. Hvis du har noen spørsmål eller bekymringer, kan du kontakte oss på [email protected].

VILKÅR FOR BRUK

Aksept av vilkår

Ved å få tilgang til eller bruke tjenestene som tilbys av Viaplus TV, godtar du å være bundet av disse bruksvilkårene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, kan du ikke bruke tjenestene våre.

Støtteberettigelse

Du må være minst 18 år for å bruke tjenestene våre. Ved å bruke tjenestene våre erklærer og garanterer du at du er minst 18 år gammel.

Intellektuell eiendom

Innholdet i tjenestene våre, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, grafikk, logoer, bilder og programvare, eies eller lisensieres av Viaplus TV og er beskyttet av lover om opphavsrett, varemerker og andre immaterielle rettigheter. Du kan ikke bruke, reprodusere, modifisere, distribuere eller lage avledede verk basert på vårt innhold uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse.

Sikkerhet

Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til kontoinformasjonen din, inkludert brukernavn og passord. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under kontoen din. Du samtykker i å varsle oss umiddelbart om uautorisert bruk av kontoen din eller andre sikkerhetsbrudd.

Opphør av tjenesten

Viaplus TV forbeholder seg retten til å avslutte eller suspendere din tilgang til våre tjenester når som helst uten varsel. Vi kan gjøre dette uten ansvar overfor deg eller noen tredjepart, uansett årsak, inkludert, men ikke begrenset til, brudd på disse bruksvilkårene.

Ansvarsfraskrivelse for garantier

Viaplus TV leverer våre tjenester "som de er" og "som tilgjengelig". Vi garanterer ikke at tjenestene våre vil være uavbrutt eller feilfrie. Vi gir ingen garantier for kvaliteten, nøyaktigheten, påliteligheten eller egnetheten til innholdet eller tjenestene som leveres av tredjepartsleverandører.

Begrensning av ansvar

Viaplus TV er ikke ansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgeskader som følge av bruk eller manglende evne til å bruke våre tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, skader for tap av fortjeneste, goodwill, bruk, data eller andre immaterielle tap. Du samtykker i å holde oss skadesløse for alle krav, fordringer, forpliktelser, skader og utgifter som oppstår som følge av din bruk av våre tjenester.

Ved å bruke tjenestene våre godtar du disse vilkårene for bruk. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, kan du kontakte oss på [email protected].

REFUSJONSPOLITIKK

Hos Viaplus TV ønsker vi at kundene våre skal være helt fornøyde med kjøpet av våre IPTV-abonnementstjenester. Vi står inne for kvaliteten på tjenesten vår og er sikre på at du vil trives med abonnementet ditt.

Vi forstår imidlertid at ting noen ganger ikke går som planlagt. I slike tilfeller tilbyr vi en refusjonspolicy for å sikre at kundene våre er beskyttet.

Vår refusjonspolicy er som følger

  1. 24-timers refusjonspolicy: Vi tilbyr en 24-timers refusjonspolicy for alle kjøp som gjøres på nettstedet vårt. Hvis du ikke er fornøyd med abonnementet ditt i løpet av de første 24 timene, utsteder vi full refusjon.

  2. Tekniske problemer: I det sjeldne tilfellet at tjenesten vår opplever tekniske problemer som hindrer deg i å bruke den i en lengre periode, vil vi tilby refusjon for den gjenværende varigheten av abonnementet ditt. Vi vil undersøke og prøve å løse problemet så raskt som mulig. Hvis vi ikke klarer å løse problemet innen rimelig tid, vil vi utstede en forholdsmessig refusjon for den ubrukte delen av abonnementet ditt.

Vær oppmerksom på at vår refusjonspolicy er underlagt følgende vilkår:

  • Vi refunderer bare kjøp som er gjort på nettstedet vårt. Hvis du har kjøpt tjenesten vår gjennom en tredjepartsleverandør, må du kontakte dem direkte for eventuelle refusjonsforespørsler.

  • Vi forbeholder oss retten til å avslå en refusjonsforespørsel hvis vi mistenker svindel eller misbruk av tjenesten vår.

  • Refusjon vil bli utstedt til den betalingsmåten som er tilgjengelig.

Vi er stolte av tjenesten vår og streber etter å gi kundene våre en best mulig opplevelse. Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående vår refusjonspolicy, ikke nøl med å kontakte oss.

Takk for at du har valgt Viaplus TV som leverandør av IPTV-abonnement.

Avtaler

Pakker

Rimelige abonnementspakker for IPTV i Norden

Velg det beste abonnementet for deg og begynn å se i dag!

Trenger du hjelp?
Klar til å begynne?

Viaplus TV-support er tilgjengelig døgnet rundt. Ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi er tilgjengelige via chat, Messenger, Telegram og e-post. Vi ses veldig snart!