Rättslig

JURIDISK

Innehållsförteckning

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Dessa villkor beskriver reglerna och bestämmelserna för användning av Viaplus TV:s webbplats, som finns på www.viaplustv.com. Genom att gå in på denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor i sin helhet. Om du inte samtycker till dessa villkor ber vi dig att inte använda denna webbplats.

Licens att använda webbplatsen

Om inget annat anges äger Viaplus TV och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna till webbplatsen och materialet på webbplatsen. Med förbehåll för licensen nedan är alla dessa immateriella rättigheter reserverade. Du får visa, ladda ner och skriva ut sidor från webbplatsen för ditt eget personliga bruk, med förbehåll för de begränsningar som anges i dessa regler och villkor.

Acceptabel användning

Du får inte använda webbplatsen på något sätt som orsakar, eller kan orsaka, skada på webbplatsen eller försämring av webbplatsens tillgänglighet eller åtkomlighet, eller på något sätt som är olagligt, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med något olagligt, bedrägligt eller skadligt syfte eller någon olaglig, bedräglig eller skadlig verksamhet.

Betalning och prenumeration

Viaplus TV erbjuder IPTV-tjänster på abonnemangsbasis. Användare kan välja att prenumerera i 1, 3, 6 eller 12 månader genom att göra en engångsbetalning för den valda prenumerationsperioden. Abonnemangsavgiften är inte återbetalningsbar och Viaplus TV förbehåller sig rätten att avsluta eller avbryta abonnemang utan föregående meddelande eller återbetalning.

Innehåll

Viaplus TV erbjuder tillgång till direktsända sportevenemang, direktsänd TV, filmer och TV-program via sin IPTV-tjänst. Viaplus TV ansvarar inte för det innehåll som tillhandahålls via tjänsten, och användare samtycker till att få tillgång till innehållet på egen risk.

Friskrivning från garantier

Webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls av Viaplus TV tillhandahålls "i befintligt skick" utan några utfästelser eller garantier, uttryckliga eller underförstådda. Viaplus TV lämnar inga utfästelser eller garantier i förhållande till webbplatsen eller den information och det material som tillhandahålls på webbplatsen.

Begränsningar av ansvar

Viaplus TV är inte ansvarigt gentemot dig i förhållande till innehållet på, eller användningen av, eller på annat sätt i samband med denna webbplats:

  • för indirekta eller särskilda förluster eller följdförluster;
  • för eventuella affärsförluster, förlust av intäkter, inkomster, vinster eller förväntade besparingar;
  • för förlust av eller skada på goodwill eller anseende, eller
  • för eventuella förluster som uppstår till följd av en eller flera händelser utanför vår rimliga kontroll.

Skadestånd

Du samtycker till att ersätta och hålla Viaplus TV och dess dotterbolag, anställda, agenter, partners och licensgivare skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller till följd av din användning av webbplatsen eller tjänster som tillhandahålls av Viaplus TV.

Ändring och uppsägning

Viaplus TV förbehåller sig rätten att ändra eller avsluta webbplatsen eller andra tjänster som tillhandahålls av Viaplus TV av någon anledning, utan förvarning eller ansvar gentemot dig.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i den stat där Viaplus TV har sitt huvudkontor

Innehållets tillgänglighet och ansvar

Viaplus TV erbjuder direktsända sportevenemang, direktsänd TV, filmer och TV-program. Vi garanterar dock inte tillgängligheten av något innehåll vid någon given tidpunkt. Vi är inte ansvariga för innehållet och äger inte eller är värd för något innehåll på våra servrar. Innehållet tillhandahålls av tredjepartsleverantörer och vi har ingen kontroll över det.

Förbjuden användning

Du får inte använda våra tjänster för något olagligt eller obehörigt ändamål. Du får inte använda våra tjänster för att göra intrång i andras rättigheter, inklusive immateriella rättigheter. Du får inte distribuera, överföra eller ladda upp något innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, ärekränkande, vulgärt, obscent eller som inkräktar på någon annans integritet.

Uppsägning av tjänst

Viaplus TV förbehåller sig rätten att säga upp eller stänga av din tillgång till våra tjänster när som helst utan föregående meddelande. Vi kan göra det utan ansvar gentemot dig eller någon tredje part av någon anledning, inklusive men inte begränsat till en överträdelse av dessa regler och villkor.

Friskrivning från garantier

Viaplus TV tillhandahåller våra tjänster "i befintligt skick" och "i mån av tillgång". Vi garanterar inte att våra tjänster kommer att vara oavbrutna eller felfria. Vi lämnar inga garantier avseende kvalitet, noggrannhet, tillförlitlighet eller lämplighet för det innehåll eller de tjänster som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer.

Begränsning av ansvar

Viaplus TV ska inte hållas ansvarigt för direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller följdskador till följd av användningen av eller oförmågan att använda våra tjänster, inklusive men inte begränsat till skador för förlust av vinst, goodwill, användning, data eller andra immateriella förluster. Du samtycker till att ersätta och hålla oss skadeslösa från alla anspråk, krav, skulder, skador och kostnader som uppstår till följd av din användning av våra tjänster.

Genom att använda våra tjänster godkänner du dessa villkor. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på [email protected].

ANVÄNDARVILLKOR

Godkännande av villkor

Genom att få tillgång till eller använda de tjänster som tillhandahålls av Viaplus TV samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till dessa villkor får du inte använda våra tjänster.

Behörighet

Du måste vara minst 18 år för att använda våra tjänster. Genom att använda våra tjänster intygar och garanterar du att du är minst 18 år gammal.

Immateriella rättigheter

Innehållet som tillhandahålls på våra tjänster, inklusive men inte begränsat till text, grafik, logotyper, bilder och programvara, ägs eller licensieras av Viaplus TV och skyddas av upphovsrätt, varumärken och andra immateriella lagar. Du får inte använda, reproducera, ändra, distribuera eller skapa härledda verk baserade på vårt innehåll utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Säkerhet

Du är ansvarig för att din kontoinformation, inklusive ditt användarnamn och lösenord, förblir konfidentiell. Du är också ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt konto. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om någon obehörig användning av ditt konto eller något annat brott mot säkerheten.

Uppsägning av tjänst

Viaplus TV förbehåller sig rätten att säga upp eller stänga av din tillgång till våra tjänster när som helst utan föregående meddelande. Vi kan göra det utan ansvar gentemot dig eller någon tredje part av någon anledning, inklusive men inte begränsat till en överträdelse av dessa användarvillkor.

Friskrivning från garantier

Viaplus TV tillhandahåller våra tjänster "i befintligt skick" och "i mån av tillgång". Vi garanterar inte att våra tjänster kommer att vara oavbrutna eller felfria. Vi lämnar inga garantier avseende kvalitet, noggrannhet, tillförlitlighet eller lämplighet för det innehåll eller de tjänster som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer.

Begränsning av ansvar

Viaplus TV ska inte hållas ansvarigt för direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller följdskador till följd av användningen av eller oförmågan att använda våra tjänster, inklusive men inte begränsat till skador för förlust av vinst, goodwill, användning, data eller andra immateriella förluster. Du samtycker till att ersätta och hålla oss skadeslösa från alla anspråk, krav, skulder, skador och kostnader som uppstår till följd av din användning av våra tjänster.

Genom att använda våra tjänster godkänner du dessa användarvillkor. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss på [email protected].

ÅTERBETALNINGSPOLICY

På Viaplus TV vill vi att våra kunder ska vara helt nöjda med sitt köp av våra IPTV-abonnemangstjänster. Vi står bakom kvaliteten på våra tjänster och är övertygade om att du kommer att uppskatta ditt abonnemang.

Vi förstår dock att saker och ting ibland inte fungerar som planerat. I sådana fall erbjuder vi en återbetalningspolicy för att säkerställa att våra kunder är skyddade.

Vår återbetalningspolicy är som följer

  1. 24 timmars återbetalningspolicy: Vi erbjuder en 24 timmars återbetalningspolicy för alla köp som görs på vår webbplats. Om du inte är nöjd med din prenumeration inom de första 24 timmarna kommer vi att utfärda en fullständig återbetalning.

  2. Tekniska problem: I det sällsynta fall att vår tjänst drabbas av tekniska problem som hindrar dig från att använda den under en längre tid, kommer vi att erbjuda en återbetalning för den återstående tiden av din prenumeration. Vi kommer att undersöka och försöka lösa problemet så snabbt som möjligt. Om vi inte kan lösa problemet inom rimlig tid kommer vi att utfärda en proportionell återbetalning för den oanvända delen av din prenumeration.

Observera att vår återbetalningspolicy är föremål för följande villkor:

  • Vi kommer endast att utfärda återbetalningar för köp som gjorts på vår webbplats. Om du har köpt vår tjänst via en tredjepartsleverantör måste du kontakta dem direkt för att begära återbetalning.

  • Vi förbehåller oss rätten att avslå en begäran om återbetalning om vi misstänker bedräglig verksamhet eller missbruk av vår tjänst.

  • Återbetalningar kommer att göras till den tillgängliga betalningsmetoden.

Vi är stolta över vår service och strävar efter att ge våra kunder bästa möjliga upplevelse. Om du har några frågor eller funderingar angående vår återbetalningspolicy, tveka inte att kontakta oss.

Tack för att du valt Viaplus TV som leverantör av ditt IPTV-abonnemang.

Erbjudanden

Paket

Prisvärda abonnemangspaket för IPTV i Norden

Välj den bästa planen för dig och börja titta redan idag!

Behöver du någon hjälp?
Redo att starta?

Viaplus TV support är tillgänglig 24/7 . Tveka inte att komma i kontakt med oss. Vi är tillgängliga via chatt, Messenger, Telegram och e-post. Vi ses mycket snart!